Aktualności O projekcie Uczestnicy Wolontariusze Galeria Zapytania ofertowe Kontakt

O nas - informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 60 osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia (30 kobiet i 30 mężczyzn) głównie niepełnosprawnych ruchowo w tym osób niepełnosprawnych psychicznie, zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, którzy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie. Projekt będzie trwał do czerwca 2015 r. Dla osób na wózkach inwalidzkich i mających problemy z przemieszczaniem się z domu do miejsca zajęć mamy do dyspozycji samochód Projektu.

 

Pierwszym etapem aktywizacji są warsztaty aktywizacyjne, a także z autoprezentacji, wraz z prowadzonymi równolegle poradami psychologicznymi, doradztwem zawodowym oraz konsultacjami specjalistycznymi. Drugim etapem są kursy komputerowe a trzecim kursy zawodowe. Po nich niektóre osoby, które ukończą kursy będą realizowały 5 miesięczne płatne praktyki zawodowe zwane stażami.

Warsztaty komputerowe:

głównym celem warsztatów w pracowni komputerowej jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i przydatnych w codziennym życiu. Komputer obecnie służy nie tylko do komunikacji z innymi, pozyskiwaniu informacji przez Internet, ale także do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego- robienia zakupów, przelewów bankowych czy rezerwacji biletów do kina. Ponadto takie umiejętności są niezbędne w poszukiwaniu pracy – znalezienie oferty, pozyskaniu informacji o pracodawcy, przesłaniu dokumentów aplikacyjnych. Bardzo często osoby niepełnosprawne ruchowo posiadają predyspozycje do pracy związanej z obsługą komputera.

Kursy zawodowe podejmowane przez uczestników projektu, mają na celu przygotowanie ich do zawodów, dających obecnie największe możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Są to kursy:
 
o    - grafiki komputerowej i małej poligrafii,
o    - projektowania stron www,
o    - administrowania   baz danych,
o    - usług ochrony ,
o    - rachunkowości i księgowości.

Staże zawodowe są realizowane w miejscu zgodnym z obraną ścieżką zawodową i trwają 5 miesięcy.

W trakcie kursów zawodowych oraz staży uczestnikom przysługuje stypendium.

Dla  ambitnych i wytrwałych jest szansa podjęcia pracy  zawodowej w miejscu odbywania stażu. To od Uczestnika zależy czy podejmie takie życiowe wyzwanie. W początkowym okresie pracy również udzielimy wsparcia.


Informacje kontaktowe

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „KLIKA”

E-mail: biuro@centrumklika.pl

  • ul. Stolarska 12
  • 31-043 Kraków
  • Tel. 12 395 33 29
  • fax 12 633 64 81

Ważne informacje

Projekt współfinansowany
z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego